Forn del Pont

  • Logotip
  • Gestió xarxes socials

El Forn del Pont és una empresa tradicional de Molins de Rei, establerta l’any 1939. Es va redissenyar el logotip per adaptar-lo a les xarxes socials, on es realitza la creació de contingut, sortejos, promocions, etc.