Rosa Valls formació

  • Logotip
  • Rollup
  • Fitxes art floral
  • Arxiu botànic

Rosa Valls formació és una empresa nascuda de les inquietuds de presentar a la societat tot el que fa referència al món de l’art floral, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Es va redissenyar el logotip, seguint l’estètica del logotip original. Es va dissenyar un rollup per als esdeveniments de l’empresa. També es van crear una sèrie de fitxes amb tècniques d’art floral, i un arxiu botànic en format DIN A-5.