Don Vapeo

  • Logotip
  • Cartells
  • Anunci
  • Expositor
  • Retolació

Don Vapeo és una empresa de cigarrets electrònics. Es va dissenyar el logotip, els cartells de preus i de sabors, l’anunci de premsa, un expositor i la retolació dels punts de venda.