AJHA distribution

  • Logotip
  • Pàgina web
  • Xarxes socials
  • Tríptics
  • Adhesius

AJHA distribution és una nova empresa de distribució d’aliments i lloguer de materials per a esdeveniments a l’Àfrica amb la voluntat de dinamitzar l’economia de la zona. Necessitaven una imatge corporativa amb personalitat, i es va crear un joc tipogràfic amb el nom, emmarcat amb un cercle com a símbol del món, per a representar l’esperit de l’empresa.

A partir d’aquí, es va crear una pàgina web en 2 idiomes, que engloba de manera separada la distribució d’aliments i el lloguer de materials, amb la possibilitat d’afegir-hi noves seccions. També es van crear les xarxes socials corporatives, i elements publicitaris, com tríptics i adhesius.