Àudio i vídeo

Edició de material audiovisual

per a xarxes socials, promocions, esdeveniments, vídeos explicatius…

🔈

Àudio

Àudio

📽

Vídeo