Hobbiton

Modelatge d’Hobbiton, una recreació del paratge de la novel·la El Senyor dels Anells amb una casa inspirada en les que es mostren a la pel·lícula.