Cafeteria

Modelatge en 3D d’una cafeteria per al fabricant de cafè Rejwan coffee, ubicada dins d’un centre comercial.

Es va renderitzar segons les especificacions del client, seguint una estètica minimalista i elegant.