Bolet

Modelatge d’un bolet en 3 dimensions, ubicat en un bosc.