“La il·lustració gràfica és un mitjà de comunicació que, mitjançant una imatge o una col·lecció d’imatges, ajuda a fer entenedor un missatge. És un recurs expressiu que pot anar acompanyat d’un text o pot funcionar sense, però la seva condició essencial és fer intel·ligible el missatge amb les eines gràfiques que li són pròpies. Per això és un camp molt heterogeni que varia segons el gust estètic del moment, el caràcter del seu creador i el destí final del missatge. La il·lustració, doncs, és present en tots els camps de la cultura com una eina de comunicació que transmet idees i reflecteix l’estètica coetània.”