fotomuntatges

(…) o com construir realitats alternatives amb imatges existents.